Bruk Guds ord!

Jeg ble en dag i sommer møtt av disse versene i fra Guds ord i den bibel-appen jeg bruker.
5 Mos. 6: 5-9
"5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine".

Disse versene fra 5 Mosebok ble en påminning om å ta til meg av Guds ord og å bruke det.
 
Ferien er over og ferietiden er kanskje ikke den tiden det blir mest systematisk bibellesning, eller hva? Mange tar kanskje med en bok på ferieturen i tillegg, slik jeg gjorde. Jeg leste om noe av det som foregår i Bibelen. 
En påminning nå om å oppta lesingen i Guds ord er vel på sin plass.
Det å ta til oss av Guds ord og å bruke det slik som ordet her sier må jo blant annet være det samme som å elske Gud av hele hjertet, sjel og makt. For det griper inn i hele livet.
Fyller vi oss med Ordet - fyller vi oss med ånden – det livet som Gud har lagt ned i sitt ord.
 
Vers 6 snakker om å bevare ordene i hjertet – hjertet vårt er sentrum i livet. Å bevare ordet i hjertet kan også bety å kunne det utenat. På engelske er det å kunne noe utenat (know somthing by heart).
Har man lært vers i bibelen utenat så sitter de. Det er en stor fordel, og jeg er takknemlig til navigatørene som en gang tok meg og andre, igjennom pugging av bibelvers.
En ting er at jeg kan vers og gjerne vet hvor de står, – en annen ting er at Den Hellige Ånd henter fram vers fra hukommelsen og bringer de fram når de trengs i hverdagen. Så herved er anbefalingen gitt – lær bibelvers utenat!
 
Vers 7 oppfordrer oss til å bruke Guds ord overfor barna og andre i familien. Paulus gir oss det samme i sin oppfordring i Kol 3:16:
"La Kristi ord få rikelig rom hos dere"!
 
Bibellesning eller bruk av en andaktsbok ved frokostbordet gir noe godt med på veien for barn og foreldre før man løper på dør. 
 
Tilbake til verset i 5 Mosebok 6:7 så blir vi oppfordret til å ta ordet med når vi sitter, går, legger oss og står opp. Det er jo å ta med Guds ord hele tiden, det er å leve i Guds ord det er snakk om.
Vil si litt mer om det å bruke Guds ord når man står opp. 
 
Effekten av en morgenstund med Guds ord er det mange som har oppdaget.Tar med et par eksempler:
 
Fra et vers i et dikt av Ralp Cushman. "Jeg møtte Gud om morgenen, når min dag var på det beste". 
Ikke alle vil være enig med sistnevnte, og det er greit, men vi må være enig om at, enten morgenen er kl 6-7 eller 11-12 så er det starten på dagen, og hvordan starten er har mye med hvordan resten av dagen blir. Så morgenen er viktig. 
 
En av mine juniorledere som ungdom var Bergljot Vassdal, kalt «Bella» fra Bergen Misjonsmenighet, hun forsøkte å innprente i oss unge at det var viktig å begynne dagen med Guds ord og bønn. Jeg har fått erfare at det er riktig, så jeg kan være enig i neste sitat:
"De inntrykk vi tar inn om morgenen er de dypeste. Det å begynne dagen med Guds Ord løfter oss opp på et høyt nivå. Vi begynner med styrke til dagens arbeid og kraft til å tåle dagens fristelser". Wilber Smith.
 
Fienden vil trykke oss ned å minne oss om det negative vi har opplevd eller andre negative ting i våre liv. Dette må vi ikke slippe til – vi får det mye bedre om vi vender oss til Guds ord og til Herren i bønn. Da kan det negative prelle av og vi blir forberedt på det vi kommer til å møte på en helt annen måte.
 
Oppfordringen, enten den kommer fra Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet, fra juniorledere, eller sitater fra mennesker som har erfart det i sine liv, så er det viktig å bruke Guds ord og helst om morgenen. 
Lykke til!

Siste 5 andakter:

Flere benkeslitere søkes!

Du er ønsket, du som bare kjenner at det er godt å... Les hele

Dypere med Kristus

Vi blir invitert til å komme nærmere Jesus – til... Les hele

Takknemlighet - en av Guds nøkler til et Godt liv.

Gud ønsker at du skal leve et godt liv – en... Les hele

Julen – håpets tid

Vi er i advent og julen nærmer seg, da vi skal... Les hele

Syndstilgivelse

Leonard Cohen synger i sangen “Almost like the... Les hele

Andaktsarkiv
Speidersiden