Julen – håpets tid

Vi er i advent og julen nærmer seg, da vi skal feire at Jesus kom til vår jord.
Advent betyr Herrens komme eller Ankomst. Det kan få oss til å tenke i flere betydninger. Bakover i tid, her og nå, og framover.

Vi ser tilbake på at Han kom som et lite barn. Han kom med frelse og evig liv til alle som tror.
Men det blir og en påminning om at en gang så skal han komme igjen, slik han sa han skulle gjøre.
 
I Apostlenes gjerninger 1:11 leser vi:
 …Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»
 
Vi minnes og vi venter, Jesus vil at vi skal være forberedt på at det kan skje i den tid vi lever - for hverken Jesus eller andre kjenner til når det skjer, bare Gud vår Far gjør det. 
I denne ventetiden eller forberedelsestiden handler det også om vårt eget ståsted. Er jeg og du forberedt på at Jesus en dag skal komme igjen? Og hva bruker vi forberedelsestiden til? 
 
Det minner oss igjen på oppdraget Han gav oss, og som ”ventetiden” skulles brukes til. ”…. dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» ..var de siste ordene Jesus sa før han dro opp til himmelen.
 
De som levde før Jesus kom til jorden - som vi leser om i Det Gamle Testamentet - ventet på at han skulle komme første gang. Der er mange profetier om dette, og vi skal lese et sitat av en av disse profetiene. Det er Paulus som siterer Jesaja om Jesu komme.
Romerbrevet 15: 12 Og Jesaja sier: «Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.»
 
Vi leste her:
«Isais rotskudd skal komme» – For oss i dag kunne det gjerne ha stått: Jesus skal komme!
 
Isais – er Kong Davids far og som vi vet så nedstammer Jesus fra Davids ætt. - I det første kapittelet i Matteus blir Jesus kalt Davids sønn.
 
Du har gjerne hørt eller lest beretningen når profeten Samuel leter etter den som skulle erstatte kong Saul i 1 Samuel 16. Han kommer til Isai og får møte sønnene hans – men ingen av dem var den som skulle bli konge og Samuel må spørre om ikke han har en sønn til? Den unge David som var ute å gjette småfeet var ikke regnet med – men det var han Gud hadde sett seg ut til å bli Konge?
 
Forventingen til at Jesus skulle komme har vært tilstede på jorden veldig lenge. Vi skal ta med oss noe av det profetien sier om Jesus i Jesaja 11: 2
«Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.»
Og Paulus sier: «han som reiser seg for å herske over folkene»
 
Det stemmer alt sammen Jesus er kommet for å herske og det er ikke en svak usikker hersker vi venter på i det lille barnet – nei, 
Det er en mektig Konge – Ja, Kongenes Konge vi venter.
Det Gamle Testamentes bøker er samstemt i dette. 1 Mosebok kalles Jesus for «Løven av Juda» - Ja, Han har fått mange navn.
Jesaja 9: 6 «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.»
 
Så sier Paulus i sitt sitat:
«til ham skal folkeslagene sette sitt håp.»
 
Vi vet at folkeslagene opp igjennom tidene, har satt sitt håp til Jesus - også vårt eget folk har plassert Jesus og troen på Han sentralt i samfunnet. 
Det vi dessverre ser i samfunnet vårt nå er at fler og fler velger å sette sitt håp til andre krefter.
Der man før så opp til Jesus etter styrke, fred og mening med livet - Begynner man å se innover i seg selv og til andre guder.
La oss ha fokus på Jesus og bruke tiden vi har fått på oppdraget Han har gitt oss.
La oss oppmuntre hverandre til å søke til Jesus - som vi har sett på i dag - har Han det som skal til.
 
«til ham skal folkeslagene sette sitt håp.»
 
Håpet handler om å plassere usikkerheten om det vi ikke vet i noe som er større enn oss.
Det er det vi gjør når vi tror på Jesus og på en evighet sammen med han.
Vi vet alle at livet her på jorden en dag tar slutt!
Hvor godt er det ikke da å få plassere usikkerheten i et håp og en tro på Jesus.
 
Allerede den gang kom Jesaja inn på evigheten når han sier i Jesaja 11:10
«Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig»
Hans bolig skal være herlig! Himmelen er herlig! Den blir herlig for den som tror og velger å sette sitt håp til Jesus.
 
Spørsmålet mitt blir da – Hvor har du satt ditt håp?
Jeg håper det er Hos Jesus - Isais rotskudd? 
En Veldig Gud, som har fått all makt i Himmelen og på jord. Som ved sin død beseiret alt det onde og som en gang skal komme igjen og hente sine til en evighet! 
 
"Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft" Romerbrevet 15:13
 
Fortsatt god adventstid og en velsignet julehøytid! 
 
Terje Breivik
 

Siste 5 andakter:

Flere benkeslitere søkes!

Du er ønsket, du som bare kjenner at det er godt å... Les hele

Dypere med Kristus

Vi blir invitert til å komme nærmere Jesus – til... Les hele

Takknemlighet - en av Guds nøkler til et Godt liv.

Gud ønsker at du skal leve et godt liv – en... Les hele

Syndstilgivelse

Leonard Cohen synger i sangen “Almost like the... Les hele

Bruk Guds ord!

Jeg ble en dag i sommer møtt av disse versene i... Les hele

Andaktsarkiv
Speidersiden