Takknemlighet - en av Guds nøkler til et Godt liv.

Gud ønsker at du skal leve et godt liv – en påstand mange mennesker vil stille et spørsmål om kan være riktig. Men Bibelen forteller oss at Guds vilje for deg er at du skal ha det godt på tross av omstendigheter. Ikke et liv uten problemer, men et liv som er godt midt i alle omstendighetene. Går det an?

Å ha et godt liv må aldri forveksles med å ha et liv uten problemer, smerte og sorg. Livet kommer til oss med sine gleder og sine sorger, og det er ikke rettferdig. Noen mennesker møter utfordringer som slår dem ned gang på gang, andre i mindre grad, men alle møter  det.

I møte med mennesker som står oppreist, til tross for all motgang, har jeg sett noe som går igjen - evnen til å være takknemlig. Ordet takk er nært beslektet med å tenke, på engelsk og tysk det samme Thank- think og,  Danke-Denken. Å være takknemlig handler om å tenke og være bevisst på det gode vi vi får i livet, men også å rette takken til Gud for alt det han gir oss av gleder i livet, og at han var der når livet var så vanskelig.

 

«Å takke setter noe annet enn meg selv i sentrum»

Å takke er å noe annet en meg selv i sentrum.  I sorgen er takknemlighet det som hjelper oss å flytte fokuset bort fra det store svarte, tomme hullet som suger kreftene ut av oss. Det hjelper oss til å feste blikket på de sidene av livet som er gode og byggende. Takknemligheten tar oss ut fra vår lille verden der vi blir alene og isolerte.

Gjennom takken får vi holde fast på de gode minnene, vi gir de gyldighet og minnene  forsterkes gjennom takknemlighet og hjelper oss til å bli hele i hjertet, til å kunne gå videre i livet på tross av smerte og savn.

Takknemlighet har kraften i seg til å bygge relasjoner mellom mennesker, det gir respekt og anerkjennelse. Når vi velger å leve et liv der vi vi bruker takken som en nøkkel, så bygger vi opp en konto med erfaringer, der positive erfaringer og oppturer og seire kan hjelpe oss lenge etter at seieren er vunnet. Slik er det også i forholdet til Gud. I vanskelige tider der vi kan rope til Gud, der vi ikke forstår hvorfor livet er så vanskelig, da er sparekontoen over Guds trofasthet nødvendig. Gjennom takknemlige innskudd gir den deg kapital til å komme gjennom vanskelige tider. Nøkler til å låse opp det gode i livet.

 

Siste 5 andakter:

Flere benkeslitere søkes!

Du er ønsket, du som bare kjenner at det er godt å... Les hele

Dypere med Kristus

Vi blir invitert til å komme nærmere Jesus – til... Les hele

Julen – håpets tid

Vi er i advent og julen nærmer seg, da vi skal... Les hele

Syndstilgivelse

Leonard Cohen synger i sangen “Almost like the... Les hele

Bruk Guds ord!

Jeg ble en dag i sommer møtt av disse versene i... Les hele

Andaktsarkiv
Speidersiden