Årsmøte i speideren torsdag 5. mars 19:00

Vedlegg nederst på siden.

Innkalling til årsgruppeting i Arna MSK speidergruppe
torsdag 05.03.19 kl. 19.00-20:30 i Misjonskirken

Alle medlemmer som i løpet av 2020 fyller minst 12 år, og som har betalt kontingent, er velkommen til årsmøte. Vi håper på stor oppslutning. Det blir pizza og saft.
Husk speiderskjorte!

Saksliste

 1. Konstituering
  Vi starter med å velge møteleder og referent, pluss en ekstra signatur til protokoll.
   
 2. Årsmelding 2019
  Se vedlegg 1. Årsmeldingen blir gjennomgått. Er det endringsforslag / tillegg så tar vi det med. Gruppestyret foreslår å godkjenne årsmeldingen.
   
 3. Regnskap 2019
  Se vedlegg 2 og 3. Gruppestyrets forslag er å godkjenne dette.
   
 4. Budsjett 2020
  1. Forslaget er utarbeidet av gruppestyret. Se vedlegg 4.
  2. Forslag til å beholde seilbåt, vedlegg 5
  3. Forslag til vedlikehold av Reppardalen, vedlegg 6
  4. Forslag til oppgradering av speidernaust, vedlegg 7
    
 5. Valg av roverlagets representant i gruppestyret
  Gruppestyret foreslår Tor Helge Totland som ny roverlagsets representant i gruppestyret
   
 6. Valg av gruppestyre
  Gruppestyrets forslag til gruppestyre: Liv Håøy (gruppeleder), Knut Erland Brun (troppsleder), Gerke Evensen (flokkleder), Tor Helge Totland (roverlagsleder), Jarle Lysebo (gruppeassistent)
   
 7. Valg av revisor 2020
  Gruppestyret foreslår Rune Dalseth som revisor for 2020
   
 8. Valg av utsendinger til årsmøter:
  1. Kretsens årsmøte 14. mars
  2. Korpsting 13.-15. mars 
    
 9. Arrangementer
  1. Dugnad på 17. mai 
  2. Speiderdagen i september - på Øyrane Torg
 10. AnnetPå vegne av gruppestyret:

Liv Håøy                                        
Gruppeleder


 

Vedlegg til årsmøtet, trykk på linker :

Til pkt 2: Årsmelding (vedlegg nr 1)
Til pkt 3: Regnskap (vedlegg nr 2) og balanse (vedlegg nr 3)
Til pkt 4: Utkast til budsjett (vedlegg nr 4), seilbåten (veddlegg nr 5), bygningene våre (vedlegg nr 6), speidernaustet (vedlegg nr 7)

 

Siste 5 artikler:

Gudstjeneste 29. mars

Søndag 29. mars blir det nettbasert gudstjeneste... Les hele

Hilsen til alle Speidere og foreldre

Det er litt rart at vi ikke kan møtes på... Les hele

Gudstjeneste 22.mars 2020

Les hele

Gudstjeneste 22.mars 2020

Les hele

Hør taler fra gudstjenestene

Har du gått glipp av noen taler i menigheten? Her... Les hele

Nyhetsarkiv
Facebook_speider
Arnatrimmen
Eikestølen
Leirer
Merker
Praktisk Info
Utleie