Vær beredt merket - vandrere

Her er kravene med lenker til fagstoff.

1

Vise at du kan ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av en patruljetur med utgangspunkt i heftet «Sikkerhet på tur».

Heftet "Sikkerhet på tur"
2

Vise at du kan utføre en risikoanalyse i forkant av en patruljetur.

Heftet "sikkerhet på tur"
3

Vise at du kan ta ledelsen på et ulykkessted og kunne prioritere de viktigste skadene først.

 
4

Vise at du kan behandle skader som følge av giftige og etsende væsker, elektrisitet og dyrebitt, og kunne avgjøre om en skade er så alvorlig at den må få tilsyn av en lege.

 
5 Vite hvilke skader og sykdommer som kan føre til sirkulasjonssvikt, og kunne forebygge dette.

Symptomer: blek, klam og kald hud, rask puls, tørste, at pasienten blir urolig og kan være uklar

Årsaker: store indre eller ytre blødninger, brannskader, hjerteinfarkt/hjertesvikt og sterke allergiske reaksjoner.

Behandling/forebygging: legges flatt med beina høyt, han eller hun skal ikke ha drikke, viktig å berolige pasienten og holde ham eller henne varm. 

6

Vise at du kan førstehjelp ved akutt forgiftning, og vite hva Giftinformasjonssentralen kan hjelpe deg med

Giftinformasjon
7

Vise at du kan utføre livberging fra vann

Link
8

Vise at du kan utføre hjerte-lunge-redning med riktig dybde og frekvens sammen med en annen person, og vite hvordan man bytter på underveis.

 
9

Vise at du kan utføre livreddende førstehjelp ved akutte sykdomstilstander (epilepsi, diabetes og hjerteinfarkt).

 
10

Vise at du kjenner til alternative måter å skaffe hjelp på når telefonen ikke kan brukes (nødpeilesender osv).

Link til nødpeilesender

Regler for bruk av nødrakketter

11

Vise at du kan angi din posisjon på kartet slik at andre kan finne deg ved en evt ulykke.

Link
12

Vise at du kan lage og overnatte i nødbivuakk/nødly.

Vinter - Kantgrop

Sommer og vinter nødly

Nødbivuakk

13

Vise at du kjenner til hvor det kan gå snøskred, og hva du bør gjøre dersom noen blir tatt av skred.

Snøskredskolen

Snøskredvarsel

Snøskred førstehjelp

Kamereratredning

14

Vise at du kan pakke patruljens utstyr for en leir.

 

 

 

 

 

 

 


Facebook_speider
Arnatrimmen
Eikestølen
Foreldrelaget
Leirer
Merker
Praktisk Info
Profilklær
Utleie
Trosopplæring